ANYroad

Regelmatig bericht de media over jongeren met ernstige psychische problemen, die geen hulp vinden, of uit wanhoop suïcide plegen. Helaas is de geestelijke gezondheidszorg te vaak onvoldoende in staat bij ernstige problemen gepast te helpen. Tegelijk is het verbazend dat wetenschappers deze jongeren tot nu toe amper onderzocht hebben.

Dit unieke onderzoek zal dit veranderen; door jongeren met ernstige psychische problemen op een nieuwe wijze te onderzoeken, en vervolgens jarenlang te volgen. Een nieuwe wijze waarin individuele behoeften én alliantie voorop staan, en een zelfgekozen mentor en ervaringsdeskundige betrokken worden. Tegelijk zal worden nagegaan hoe we latere ernstige problemen al vroeg kunnen herkennen. Zo verbeteren we de hulp en zorgen we dat problemen niet langdurig worden.

Jongeren met psychische problemen zijn intensief betrokken bij de opzet en uitvoering van dit project. Alleen zo zullen we hun toekomst daadwerkelijk verbeteren.

Samenwerking

ANYRoad is een breed samenwerkingsverband. Aanvragende partijen zijn een combinatie van praktijkinstellingen, kennisinstituten, en vertegenwoordigers van jongeren met psychische problematiek:

  • LUMC Curium
  • Nationale Jeugdraad
  • Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
  • LUMC
  • UMC Utrecht

Daarnaast zijn andere partijen met uiteenlopende expertises op verschillende manieren opgenomen in het samenwerkingsverband, om zowel de aansluiting bij de praktijk als de wetenschappelijke kwaliteit en integriteit te waarborgen.

Jongeren hebben een cruciale rol in de ontwikkeling, uitvoer en aansturing van ANYRoad. We zijn er immers van overtuigd dat zij de sleutel zijn tot het succes van dit project.