DEVELOPROAD: onderzoek door de ogen van jongeren

 

Dankzij steun van FNO Zorg voor Kansen, programma GeestKracht is het onderzoek DevelopRoad van start gegaan!

Regelmatig zien we bij zorginstellingen of horen we in de media en om ons heen noodkreten van jongeren met ernstige en langdurige psychische problemen. Deze jongeren passen niet altijd binnen de bestaande classificaties waardoor hulp mogelijk niet goed aansluit. Het is daarom van groot belang om te zoeken naar manieren waarop we met deze jongeren kunnen samenwerken aan een beter perspectief op een fijne toekomst. In DevelopRoad onderzoeken we wie deze jongeren zijn en hoe we deze jongeren beter kunnen ondersteunen. Samen met jongeren, ouders, behandelaren, organisaties en beleidsmakers gaan we de komende jaren door middels van gecombineerd kwalitatief en kwantitatief onderzoek aan de slag.