ANYROAD

Developroad is onderdeel van het bredere onderzoek ANYroad. 

ANYRoad is ontstaan vanuit de missie om jongeren met (risico op) ernstige en langdurige psychische problematiek beter te leren kennen en herkennen, en hen beter te kunnen helpen. Niet door middel van een nieuw behandelprotocol, maar door de jongeren écht te leren kennen, goed met hen in gesprek te gaan, en aan te sluiten bij hun eigen behoeften en mogelijkheden.

De ambitie van ANYRoad is om door middel van verschillende praktijkgerichte onderzoeksprojecten beter zicht te krijgen op deze groep jongeren, te ontdekken hoe wij hen op een passende manier kunnen helpen, en dit vervolgens te realiseren in de zorg. Voor elk van de projecten wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden die goed aansluiten bij de jongeren en de vragen die we willen beantwoorden. Jongeren hebben een belangrijke rol in het opzetten en uitvoeren van het project. Alleen zo kunnen we hun toekomst daadwerkelijk verbeteren.

ANYRoad is een meerjarenplan, waarvan DevelopRoad de eerste fase is.

Samenwerking

ANYRoad is een samenwerkingsverband van verschillende praktijkinstellingen, kennisinstituten en (vertegenwoordigers van) jongeren met psychische problematiek. Daarnaast zijn andere partijen met uiteenlopende expertises op verschillende manieren opgenomen in het samenwerkingsverband, om zowel de aansluiting bij de praktijk als de wetenschappelijke kwaliteit en integriteit te waarborgen.

Jongeren hebben een cruciale rol in de ontwikkeling, uitvoer en aansturing van ANYRoad. We zijn er immers van overtuigd dat zij de sleutel zijn tot het succes van dit project.