Missie

Het is van groot belang om te zoeken naar manieren waarop we met deze jongeren kunnen samenwerken aan een beter perspectief zodat ze op een voor hen passende wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij. In DevelopRoad onderzoeken we wie deze jongeren zijn en hoe we deze jongeren beter kunnen ondersteunen. DevelopRoad is een initiatief vanuit LUMC Curium en gesubsidieerd door FNO Geestkracht.

In dit project staat co-creatie centraal: een haalbare verandering is alleen mogelijk als de nieuwe werk- en zienswijze ontwikkeld en gedragen wordt door iedereen die betrokken is. Daarom betrekken we  jongeren, behandelaren en ouders in alle fasen van het project, door op basis van hun verhalen en ervaringen tot een beschrijving en werkwijze te komen die toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.