Wat is er al bekend?

Uit vooronderzoek is naar voren gekomen dat jongeren en behandelaren ervaren dat er bij langdurige hulpverlening aan jongeren met ernstige problematiek, te weinig wordt stilgestaan bij eerdere hulpverlening en wat zij zelf nodig hebben. Dit heeft als gevolg dat in het behandelplan onvoldoende rekening wordt gehouden met de aard van de problemen en de specifieke behoeften van deze jongeren.